Privecyverklaring Hoeksteentje

Hoeksteentje.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoeksteentje.nl zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, uitlenen of op welke manier dan ook aan derden beschikbaar stellen, dan uitsluitend wanneer deze derden betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling of in geval van wettelijke verplichtingen.


U als klant voorziet ons van gegevens: terwijl u in onze winkel rondkijkt, op zoek bent naar artikelen en deze aan uw mandje toevoegt, en wanneer u aankopen doet.
Wij gebruiken deze gegevens als volgt:

1) Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres, betaalgegevens en eventueel uw telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
2) Met uw toestemming, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich hiervoor afmelden via de uitschrijflink.
3) Wanneer u bij hoeksteentje.nl een account aanmaakt slaan wij informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
4) Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
5) Wij vragen uw naam, adres en e-mailadres als u reageert op een actie of prijsvraag. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.

Overige bepalingen
Indien wij voor de uitvoering van uw bestelling genoodzaakt zijn uw persoonlijke gegevens aan derden door te geven, zijn deze derden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. 
U kunt inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens door middel van een schriftelijk verzoek, met daarin opgenomen uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Indien wij of derden door inzage onevenredig in onze/hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.